9 Μαρ 2012

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Ο πολίτης που θέλει να ενημερωθεί για την κατάσταση της δήλωσης ένταξης του αυθαιρέτου κτίσματος του μπορεί να μπει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:


https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx 
(εναλλακτικά πατήστε εδώ )

Ο σύνδεσμος σας προωθεί σε ένα δικτυακό τόπο του ΤΕΕ.Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή θα χρειαστείτε:

1) Ένας αριθμό, το "ηλεκτρονικό κλειδί", τον οποίο θα σας τον δώσει 
     ο μηχανικός που δήλωσε το ακίνητο και

2) το "ΑΦΜ του ιδιοκτήτη", για λογαριασμό του οποίου δηλώθηκε το ακίνητο.


Μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η αναζήτηση του αντιγράφου της δήλωσης 
και η παρακολούθηση της πορείας ένταξης.